Stockfoto - Hochdrücken

Dmitriy Shironosov / Alamy Stock Foto
Bild-ID: H6B91A