Stockfoto - Strauß auf Dünen Namib-Wüste Namibia Afrika


Ort: Namibia