Stockfoto - Torii-Tore Fushimi Inari-Taisha Schrein Kyoto-Honshu, Japan