Ich forhandlinger Videnskabs - selskabet i Christiania. 9.1 Deceniber 8^IO" Ich. 1 9 4 Deeernber BdenøkabsselsfcTorhMlH 880 Jf? 6. Mhers Mi=EtaM=JBreoHi
RM2AM6PEXIch forhandlinger Videnskabs - selskabet i Christiania. 9.1 Deceniber 8^IO" Ich. 1 9 4 Deeernber BdenøkabsselsfcTorhMlH 880 Jf? 6. Mhers Mi=EtaM=JBreoHi
Ich forhandlinger Videnskabs - selskabet i Christiania. /J Felle. Maj 7. 1. Dezember 7^57 r C^.! aniiTideii=katisselsk PorML 18801? 6. ftickrs M.-EtakL. Berien. 8. Ich Decemfccr71> 59,-/41? 1
RM2AM6R92Ich forhandlinger Videnskabs - selskabet i Christiania. /J Felle. Maj 7. 1. Dezember 7^57 r C^.! aniiTideii=katisselsk PorML 18801? 6. ftickrs M.-EtakL. Berien. 8. Ich Decemfccr71> 59,-/41? 1
. Ich forhandlinger Videnskabs - selskabet i Christiania.. 91 1-16 Nr. 3. Dr. Ingvald Undset, De nordiske kløverbladfonnede spaender Fra yngre jernalder, deres tilblivelse og udvik-ling. (Med 3 lithograferedé planener) 1 - 15 Nr. 4. * Ove Dahl, VEGETATIONEN ich Troldheimen (Surendals - Sundalsfj eldene) 1 - 21 Nr. 5. Dr. George Kent. Die Lehre Hegels vom Wesen der Erfahrung und ihre Bedeutung für das Erkennen.... 1 - 80. 6. E.0. Schiøtz, das Schmelzen des Binneneises.... 1 - 22. 7. S. O. Schjøtt, Mythologiske Studier. L Zeus, Athamas. Apollo 1-19 Nr. 8. Gustav Guldberg. Bidrag til nøiere kundskab om
RM2AG6NPT. Ich forhandlinger Videnskabs - selskabet i Christiania.. 91 1-16 Nr. 3. Dr. Ingvald Undset, De nordiske kløverbladfonnede spaender Fra yngre jernalder, deres tilblivelse og udvik-ling. (Med 3 lithograferedé planener) 1 - 15 Nr. 4. * Ove Dahl, VEGETATIONEN ich Troldheimen (Surendals - Sundalsfj eldene) 1 - 21 Nr. 5. Dr. George Kent. Die Lehre Hegels vom Wesen der Erfahrung und ihre Bedeutung für das Erkennen.... 1 - 80. 6. E.0. Schiøtz, das Schmelzen des Binneneises.... 1 - 22. 7. S. O. Schjøtt, Mythologiske Studier. L Zeus, Athamas. Apollo 1-19 Nr. 8. Gustav Guldberg. Bidrag til nøiere kundskab om
Forhandlinger i Videnskabs-selskabet i Christiania. saa existerer der efter et tidligere theorem et saadantsystem 8 af symmetrirrigrupper, at man ved herfra at borttageen raekke symmetrirrigropper U vil faa tilpilene PQR. Gjorde man nu alle pilene i grupperne S lige lange, idetpilenes begyndelsespunkter og retninger lodes uforandrede, saagik ogsaa grupperne U over i nye symmetrrigrupper og pilenePQR over i tre nye og ligelange Pile pile psom med samme-byrdes retninger før. Da pqr følgelig maa danne vinkler Paa -- med hverandre og altsaa ogsaa pilene PQR, saa maa disse desuden vaereligestore. S
RM2AX9351Forhandlinger i Videnskabs-selskabet i Christiania. saa existerer der efter et tidligere theorem et saadantsystem 8 af symmetrirrigrupper, at man ved herfra at borttageen raekke symmetrirrigropper U vil faa tilpilene PQR. Gjorde man nu alle pilene i grupperne S lige lange, idetpilenes begyndelsespunkter og retninger lodes uforandrede, saagik ogsaa grupperne U over i nye symmetrrigrupper og pilenePQR over i tre nye og ligelange Pile pile psom med samme-byrdes retninger før. Da pqr følgelig maa danne vinkler Paa -~- med hverandre og altsaa ogsaa pilene PQR, saa maa disse desuden vaereligestore. S
Ich forhandlinger Videnskabs - selskabet i Christiania. t Med et ind-leiret lag kvartsit, et maaske 100 m. maegtigt lag af Graa, krumbladig fy Hit med skifrigheden haeldende steilt Mod ssv., dio-ritisk bergart, Lidt kvartsit, dioritisk bergart, et Flere af kvartsit hundredemeter maegtigt Leie. Herfra forbi Førresstelen Tilden denne Gaard tilhørende Dal (?) saeter og et stykke Gjennem 14 HANS REUSCH. [Art.Nr. 2. udmarken mod Syd derfra forekommer dioritisk kvartsit dernaesthar bergart, Mann til bruddet. Brud Kjenstel ligger omtrent 8 km Ich nv. t. n. für Laurdal. Det straekker sig Langs en aaskant og er fremstil
RM2AJK7W4Ich forhandlinger Videnskabs - selskabet i Christiania. t Med et ind-leiret lag kvartsit, et maaske 100 m. maegtigt lag af Graa, krumbladig fy Hit med skifrigheden haeldende steilt Mod ssv., dio-ritisk bergart, Lidt kvartsit, dioritisk bergart, et Flere af kvartsit hundredemeter maegtigt Leie. Herfra forbi Førresstelen Tilden denne Gaard tilhørende Dal (?) saeter og et stykke Gjennem 14 HANS REUSCH. [Art.Nr. 2. udmarken mod Syd derfra forekommer dioritisk kvartsit dernaesthar bergart, Mann til bruddet. Brud Kjenstel ligger omtrent 8 km Ich nv. t. n. für Laurdal. Det straekker sig Langs en aaskant og er fremstil
Forhandlinger i Videnskabs-selskabet i Christiania. Skjaere et fladestykke 8 svarende til a og dervedbestemme en rumvektor med volum m 1) Men samtidig viser formlerne (38) at den anden vektoraf enhedsfladen skjaerer en rumsektor, 26. [Nein 2. Hvor er volumet af det omraade, som beskrives af punktet(61 + /?u ? .. #m-i -+- Dollar"-i) naar (01; ... Øm i) beskriver omraadet(7. Männer da herunter /?!,.-? /?""-i er konstante, er nødven-digvis <£ - <£, hvoraf r=Tog vi har satsen: Ved transformat.ionen (33) vil rumvinklerne itilsvarende punkter viere lige Store. "Get kan ikke"
RM2AX9T2KForhandlinger i Videnskabs-selskabet i Christiania. Skjaere et fladestykke 8 svarende til a og dervedbestemme en rumvektor med volum m 1) Men samtidig viser formlerne (38) at den anden vektoraf enhedsfladen skjaerer en rumsektor, 26. [Nein 2. Hvor er volumet af det omraade, som beskrives af punktet(61 + /?u ? .. #m-i -+- Dollar"-i) naar (01; ... Øm_i) beskriver omraadet(7. Männer da herunter /?!,.-? /?""-i er konstante, er nødven-digvis <£ - <£, hvoraf r=Tog vi har satsen: Ved transformat.ionen (33) vil rumvinklerne itilsvarende punkter viere lige Store. "Get kan ikke"
Forhandlinger i Videnskabs-selskabet i Christiania . krive et vistvolum. Herunder vil hvert Punkt i 8 bevaege sig mod origolangs vektoren fram til punktet og idet begraensningenaf 8 taenkes forbundet med origo ved rette linjer, faar VI at detromtalte volum bliver volummet af en hyperkegle, med spids iorigo flade S grade grade. 1902J. NOGLE GEOMETRISKE SATSER. 15 Dennes volum bliver altsaa, idet VI udfører integrationenmed hensyn paa 00: V = ± - i f . . j A Dø! D02 ? . dem-x (20) (*) hvor det m - 1 dobbelte integral er udstrakt over omraadet gi de variable 0, 0%, ... Øm-i ? Herunder er det fo
RM2AX9XMBForhandlinger i Videnskabs-selskabet i Christiania . krive et vistvolum. Herunder vil hvert Punkt i 8 bevaege sig mod origolangs vektoren fram til punktet og idet begraensningenaf 8 taenkes forbundet med origo ved rette linjer, faar VI at detromtalte volum bliver volummet af en hyperkegle, med spids iorigo flade S grade grade. 1902J. NOGLE GEOMETRISKE SATSER. 15 Dennes volum bliver altsaa, idet VI udfører integrationenmed hensyn paa 00: V = ± - i f . . j A Dø! D02 ? . dem-x (20) (*) hvor det m - 1 dobbelte integral er udstrakt over omraadet gi de variable 0, 0%, ... Øm-i ? Herunder er det fo
Ich forhandlinger Videnskabs - selskabet i Christiania. 0) ier G fundne gangetidligere, alle ich grab paa Vestlandet undtagen 1, der fand - tes tät ved Christiania" øverst i den løse jordskorpe. Denkan maaske vaere kommet habe ich senere tid. 15. Todnes ich Spa r buens pid. Paa en husmandsplads nedeved søen lidt vestenfor den vestligste Gruppe af røser, er derfor über en menneskealder fundet siden en celt af Bronce, der CHKISTIANJA VLDENSK.- SELSK. FOBHÅNDL. 18 8 0. Nr. 7. 15 blev solgt til opsmelledning. Om fundforholdene haves ikkesikre Informationen. 16. Vinje ich Snaasens pid. ved den østre Ende af Snaasen-va
RM2AM6KPFIch forhandlinger Videnskabs - selskabet i Christiania. 0) ier G fundne gangetidligere, alle ich grab paa Vestlandet undtagen 1, der fand - tes tät ved Christiania" øverst i den løse jordskorpe. Denkan maaske vaere kommet habe ich senere tid. 15. Todnes ich Spa r buens pid. Paa en husmandsplads nedeved søen lidt vestenfor den vestligste Gruppe af røser, er derfor über en menneskealder fundet siden en celt af Bronce, der CHKISTIANJA VLDENSK.- SELSK. FOBHÅNDL. 18 8 0. Nr. 7. 15 blev solgt til opsmelledning. Om fundforholdene haves ikkesikre Informationen. 16. Vinje ich Snaasens pid. ved den østre Ende af Snaasen-va
Forhandlinger i Videnskabs-selskabet i Christiania . LAD (x,y,z) og {x,y,z) viere to tilsvarende punkter.Beskriver linjeelementet cfø, <%, (fø en kegleflade, vil den med CARL STØRMER. NOGLE GEOMETRISKE SATSER. [Nein 2. 1902.] so paralele vektor gjennem origo af enhedsfladen snitteud et fladestykke 8 og derved bestemme en rumsektor V. ligesaa kan V vaere den rumsektor som bestemmes afvektoren paralleles med linjeelementet (dx dy dz). Vor sats er da, bei F og V har samme volum. "VI kan ande satsen paa transformationes af et kurve-komplex bestaaende af oo3 kurver i rummet, f. ex. Integral-kurv.
RM2AX9P38Forhandlinger i Videnskabs-selskabet i Christiania . LAD (x,y,z) og {x,y,z) viere to tilsvarende punkter.Beskriver linjeelementet cfø, <%, (fø en kegleflade, vil den med CARL STØRMER. NOGLE GEOMETRISKE SATSER. [Nein 2. 1902.] so paralele vektor gjennem origo af enhedsfladen snitteud et fladestykke 8 og derved bestemme en rumsektor V. ligesaa kan V vaere den rumsektor som bestemmes afvektoren paralleles med linjeelementet (dx dy dz). Vor sats er da, bei F og V har samme volum. "VI kan ande satsen paa transformationes af et kurve-komplex bestaaende af oo3 kurver i rummet, f. ex. Integral-kurv.
Forhandlinger i Videnskabs-selskabet i Christiania . figur, somdannes af 8 ligestorepile beliggende i bver sin side af de to congruente kvadrater, hvor et par modstaaendesider L1 og L2 i det ene falder i forlaengelsen af et par mod-staaende, et et et de aledes et et et. Som liggeri hvert kvadratts omkreds og i hver af linierne L kommer til at danne en symmetri-gruppe. LOD man de tokvadrater faa en fael-les Side, saa fik videt før omtalte spe-cialtilfaelde, da p = <? = 1. 8. Der Mensch hat Skjønt symmetrische Werte, die ich in einem vom Menschen abgespaltenen Fall in den Kraefter, in den letzten Jahren, in den letzten Jahren, in den letzten Jahren, in den letzten Jahren, in den letzten Jahren, in den letzten Jahren, in den letzten Jahren, in den letzten Jahren
RM2AX91TAForhandlinger i Videnskabs-selskabet i Christiania . figur, somdannes af 8 ligestorepile beliggende i bver sin side af de to congruente kvadrater, hvor et par modstaaendesider L1 og L2 i det ene falder i forlaengelsen af et par mod-staaende, et et et de aledes et et et. Som liggeri hvert kvadratts omkreds og i hver af linierne L kommer til at danne en symmetri-gruppe. LOD man de tokvadrater faa en fael-les Side, saa fik videt før omtalte spe-cialtilfaelde, da p = <? = 1. 8. Der Mensch hat Skjønt symmetrische Werte, die ich in einem vom Menschen abgespaltenen Fall in den Kraefter, in den letzten Jahren, in den letzten Jahren, in den letzten Jahren, in den letzten Jahren, in den letzten Jahren, in den letzten Jahren, in den letzten Jahren, in den letzten Jahren
Forhandlinger i Videnskabs-selskabet i Christiania . PX, Som VI Geber, 8 AXEL THUE. [Nr. faelles begyndelsespunkt som to andre ensrettede pile Q0 og Qt. Der staar lodrette paa de to første og som desuden er saaledes beskafne, at resultanten R0 af P0 og Q0 blir lige lang som M resultanten Rx af Pt Q1 og altsatilla fregnller in: IDET PX<^P0, saa vilogsaa her resultannes U afe0 og R eller af P0 - Plog Q0-- Q falter halve-ringslinien for vinkelen mel-lem E0 og Rt.Men er R0 og Rt hendsvis diagonalpilene i Rektanx sadel, sag a para Q0±
RM2AX9MKMForhandlinger i Videnskabs-selskabet i Christiania . PX, Som VI Geber, 8 AXEL THUE. [Nr. faelles begyndelsespunkt som to andre ensrettede pile Q0 og Qt. Der staar lodrette paa de to første og som desuden er saaledes beskafne, at resultanten R0 af P0 og Q0 blir lige lang som M resultanten Rx af Pt Q1 og altsatilla fregnller in: IDET PX<^P0, saa vilogsaa her resultannes U afe0 og R eller af P0 - Plog Q0-- Q falter halve-ringslinien for vinkelen mel-lem E0 og Rt.Men er R0 og Rt hendsvis diagonalpilene i Rektanx sadel, sag a para Q0±
Forhandlinger i Videnskabs-selskabet i Christiania . arbeidet for R lig nul, medens arbeiderne for A og D faarligestore talvaerdier men modsatte tegn.Saettes derfor: / cbd = cc, //bdc = 8, / abc = d og //hac = lang, forskjøvet sar et sar a styar: Sar. KA cos y = KD cos 8 ellei eller endelig: COS /? A B sin a cos y D C sin å cos 8 cos y ", vsin a sin o (25) Til dette resultat kan VI uden vendelse af piltheorien ogsaakomme paa følgende maade: VI forlaenger paa nedenstaaende figur BA ud over a til eog bd ud over d til f, saaledes at: EA = ab og fd=db. Derpaa opreiser VI paa
RM2AX99GAForhandlinger i Videnskabs-selskabet i Christiania . arbeidet for R lig nul, medens arbeiderne for A og D faarligestore talvaerdier men modsatte tegn.Saettes derfor: /_cbd = cc, //bdc = 8, /_abc = d og //hac = lang, forskjøvet sar et sar a styar: Sar. KA cos y = KD cos 8 ellei eller endelig: COS /? A B sin a cos y D C sin å cos 8 cos y ", vsin a sin o (25) Til dette resultat kan VI uden vendelse af piltheorien ogsaakomme paa følgende maade: VI forlaenger paa nedenstaaende figur BA ud over a til eog bd ud over d til f, saaledes at: EA = ab og fd=db. Derpaa opreiser VI paa