Jugos³awia Sarajewo 19.02.1984. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w dniach 8-19 lutego. NZ. polski biegacz narciarski Józef £uszczek na trasie biegu na 50 km stylem klasycznym. js PAP/Wojciech Kryñski Jugoslawien Sarajevo Februar 1984. Die Olympischen Winterspiele am 8-19. Februar. Im Bild: Polens Skirennfahrer Jozef Luszczek auf der 50 Kilometer langen klassizistischen Strecke. js PAP/Wojciech Krynski genaues Datum unbekannt.
RM2HA21ECJugos³awia Sarajewo 19.02.1984. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w dniach 8-19 lutego. NZ. polski biegacz narciarski Józef £uszczek na trasie biegu na 50 km stylem klasycznym. js PAP/Wojciech Kryñski Jugoslawien Sarajevo Februar 1984. Die Olympischen Winterspiele am 8-19. Februar. Im Bild: Polens Skirennfahrer Jozef Luszczek auf der 50 Kilometer langen klassizistischen Strecke. js PAP/Wojciech Krynski genaues Datum unbekannt.
Jugos³awia Sarajewo 19.02.1984. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w dniach 8-19 lutego. NZ. polski biegacz narciarski Józef £uszczek na trasie biegu na 50 km stylem klasycznym. js PAP/Wojciech Kryñski Jugoslawien Sarajevo Februar 1984. Die Olympischen Winterspiele am 8-19. Februar. Im Bild: Polens Skirennfahrer Jozef Luszczek auf der 50 Kilometer langen klassizistischen Strecke. js PAP/Wojciech Krynski genaues Datum unbekannt.
RM2H9NAYNJugos³awia Sarajewo 19.02.1984. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w dniach 8-19 lutego. NZ. polski biegacz narciarski Józef £uszczek na trasie biegu na 50 km stylem klasycznym. js PAP/Wojciech Kryñski Jugoslawien Sarajevo Februar 1984. Die Olympischen Winterspiele am 8-19. Februar. Im Bild: Polens Skirennfahrer Jozef Luszczek auf der 50 Kilometer langen klassizistischen Strecke. js PAP/Wojciech Krynski genaues Datum unbekannt.
Jugos³awia Sarajewo 02,1984. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w dniach 8-19 lutego. NZ. polski biegacz narciarski Józef £uszczek. js PAP/Wojciech Kryñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Jugoslawien Sarajevo Februar 1984. Die Olympischen Winterspiele am 8-19. Februar. Im Bild: Der polnische Skirennfahrer Jozef Luszczek. js PAP/Wojciech Krynski genaues Datum unbekannt.
RM2H9NBAWJugos³awia Sarajewo 02,1984. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w dniach 8-19 lutego. NZ. polski biegacz narciarski Józef £uszczek. js PAP/Wojciech Kryñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Jugoslawien Sarajevo Februar 1984. Die Olympischen Winterspiele am 8-19. Februar. Im Bild: Der polnische Skirennfahrer Jozef Luszczek. js PAP/Wojciech Krynski genaues Datum unbekannt.
Jugos³awia Sarajewo 02,1984. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w dniach 8-19 lutego. NZ. polski biegacz narciarski Józef £uszczek. js PAP/Wojciech Kryñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Jugoslawien Sarajevo Februar 1984. Die Olympischen Winterspiele am 8-19. Februar. Im Bild: Der polnische Skirennfahrer Jozef Luszczek. js PAP/Wojciech Krynski genaues Datum unbekannt.
RM2HACFKHJugos³awia Sarajewo 02,1984. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w dniach 8-19 lutego. NZ. polski biegacz narciarski Józef £uszczek. js PAP/Wojciech Kryñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Jugoslawien Sarajevo Februar 1984. Die Olympischen Winterspiele am 8-19. Februar. Im Bild: Der polnische Skirennfahrer Jozef Luszczek. js PAP/Wojciech Krynski genaues Datum unbekannt.
Jugos³awia Sarajewo 02,1984. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w dniach 8-19 lutego. NZ. polski biegacz narciarski Józef £uszczek. js PAP/Wojciech Kryñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Jugoslawien Sarajevo Februar 1984. Die Olympischen Winterspiele am 8-19. Februar. Im Bild: Der polnische Skirennfahrer Jozef Luszczek. js PAP/Wojciech Krynski genaues Datum unbekannt.
RM2HA21EFJugos³awia Sarajewo 02,1984. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w dniach 8-19 lutego. NZ. polski biegacz narciarski Józef £uszczek. js PAP/Wojciech Kryñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Jugoslawien Sarajevo Februar 1984. Die Olympischen Winterspiele am 8-19. Februar. Im Bild: Der polnische Skirennfahrer Jozef Luszczek. js PAP/Wojciech Krynski genaues Datum unbekannt.
Jugos³awia Sarajewo 02,1984. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w dniach 8-19 lutego. NZ. polski biegacz narciarski Józef £uszczek. js PAP/Wojciech Kryñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Jugoslawien Sarajevo Februar 1984. Die Olympischen Winterspiele am 8-19. Februar. Im Bild: Der polnische Skirennfahrer Jozef Luszczek. js PAP/Wojciech Krynski genaues Datum unbekannt.
RM2HA21G9Jugos³awia Sarajewo 02,1984. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w dniach 8-19 lutego. NZ. polski biegacz narciarski Józef £uszczek. js PAP/Wojciech Kryñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Jugoslawien Sarajevo Februar 1984. Die Olympischen Winterspiele am 8-19. Februar. Im Bild: Der polnische Skirennfahrer Jozef Luszczek. js PAP/Wojciech Krynski genaues Datum unbekannt.
Jugos³awia Sarajewo 02,1984. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w dniach 8-19 lutego. NZ. polski biegacz narciarski Józef £uszczek. js PAP/Wojciech Kryñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Jugoslawien Sarajevo Februar 1984. Die Olympischen Winterspiele am 8-19. Februar. Im Bild: Der polnische Skirennfahrer Jozef Luszczek. js PAP/Wojciech Krynski genaues Datum unbekannt.
RM2H9NAYGJugos³awia Sarajewo 02,1984. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w dniach 8-19 lutego. NZ. polski biegacz narciarski Józef £uszczek. js PAP/Wojciech Kryñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Jugoslawien Sarajevo Februar 1984. Die Olympischen Winterspiele am 8-19. Februar. Im Bild: Der polnische Skirennfahrer Jozef Luszczek. js PAP/Wojciech Krynski genaues Datum unbekannt.
Jugos³awia Sarajewo 02,1984. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w dniach 8-19 lutego. NZ. polski biegacz narciarski Józef £uszczek. js PAP/Wojciech Kryñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Jugoslawien Sarajevo Februar 1984. Die Olympischen Winterspiele am 8-19. Februar. Im Bild: Der polnische Skirennfahrer Jozef Luszczek. js PAP/Wojciech Krynski genaues Datum unbekannt.
RM2HACFMPJugos³awia Sarajewo 02,1984. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w dniach 8-19 lutego. NZ. polski biegacz narciarski Józef £uszczek. js PAP/Wojciech Kryñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Jugoslawien Sarajevo Februar 1984. Die Olympischen Winterspiele am 8-19. Februar. Im Bild: Der polnische Skirennfahrer Jozef Luszczek. js PAP/Wojciech Krynski genaues Datum unbekannt.
Jugos³awia Sarajewo 02,1984. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w dniach 8-19 lutego. Ceremonia zakoñczenia. NZ. Reprezentacja Polski, flagê niesie biegacz narciarski Józef £uszczek. js PAP/Wojciech Kryñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Jugoslawien Sarajevo Februar 1984. Die Olympischen Winterspiele am 8-19. Februar. Die Abschlusszeremonie. Im Bild: Die polnische Nationalmannschaft, Skirennfahrer Jozef Luszczek mit der Flagge. js PAP/Wojciech Krynski genaues Datum unbekannt.
RM2HACFMWJugos³awia Sarajewo 02,1984. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w dniach 8-19 lutego. Ceremonia zakoñczenia. NZ. Reprezentacja Polski, flagê niesie biegacz narciarski Józef £uszczek. js PAP/Wojciech Kryñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Jugoslawien Sarajevo Februar 1984. Die Olympischen Winterspiele am 8-19. Februar. Die Abschlusszeremonie. Im Bild: Die polnische Nationalmannschaft, Skirennfahrer Jozef Luszczek mit der Flagge. js PAP/Wojciech Krynski genaues Datum unbekannt.
Jugos³awia Sarajewo 02,1984. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w dniach 8-19 lutego. Ceremonia zakoñczenia. NZ. Reprezentacja Polski, flagê niesie biegacz narciarski Józef £uszczek. js PAP/Wojciech Kryñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Jugoslawien Sarajevo Februar 1984. Die Olympischen Winterspiele am 8-19. Februar. Die Abschlusszeremonie. Im Bild: Die polnische Nationalmannschaft, Skirennfahrer Jozef Luszczek mit der Flagge. js PAP/Wojciech Krynski genaues Datum unbekannt.
RM2H9NBB8Jugos³awia Sarajewo 02,1984. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w dniach 8-19 lutego. Ceremonia zakoñczenia. NZ. Reprezentacja Polski, flagê niesie biegacz narciarski Józef £uszczek. js PAP/Wojciech Kryñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Jugoslawien Sarajevo Februar 1984. Die Olympischen Winterspiele am 8-19. Februar. Die Abschlusszeremonie. Im Bild: Die polnische Nationalmannschaft, Skirennfahrer Jozef Luszczek mit der Flagge. js PAP/Wojciech Krynski genaues Datum unbekannt.
Jugos³awia Sarajewo 02,1984. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w dniach 8-19 lutego. Ceremonia zakoñczenia. NZ. Reprezentacja Polski, flagê niesie biegacz narciarski Józef £uszczek. js PAP/Wojciech Kryñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Jugoslawien Sarajevo Februar 1984. Die Olympischen Winterspiele am 8-19. Februar. Die Abschlusszeremonie. Im Bild: Die polnische Nationalmannschaft, Skirennfahrer Jozef Luszczek mit der Flagge. js PAP/Wojciech Krynski genaues Datum unbekannt.
RM2HA21G5Jugos³awia Sarajewo 02,1984. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w dniach 8-19 lutego. Ceremonia zakoñczenia. NZ. Reprezentacja Polski, flagê niesie biegacz narciarski Józef £uszczek. js PAP/Wojciech Kryñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Jugoslawien Sarajevo Februar 1984. Die Olympischen Winterspiele am 8-19. Februar. Die Abschlusszeremonie. Im Bild: Die polnische Nationalmannschaft, Skirennfahrer Jozef Luszczek mit der Flagge. js PAP/Wojciech Krynski genaues Datum unbekannt.
Jugos³awia Sarajewo 02,1984. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w dniach 8-19 lutego. Ceremonia zakoñczenia. NZ. Reprezentacja Polski. js PAP/Wojciech Kryñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Jugoslawien Sarajevo Februar 1984. Die Olympischen Winterspiele am 8-19. Februar. Die Abschlusszeremonie. Im Bild: Die polnische Nationalmannschaft. PAP/Wojciech Krynski genaues Datum unbekannt.
RM2HA21KGJugos³awia Sarajewo 02,1984. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w dniach 8-19 lutego. Ceremonia zakoñczenia. NZ. Reprezentacja Polski. js PAP/Wojciech Kryñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Jugoslawien Sarajevo Februar 1984. Die Olympischen Winterspiele am 8-19. Februar. Die Abschlusszeremonie. Im Bild: Die polnische Nationalmannschaft. PAP/Wojciech Krynski genaues Datum unbekannt.