Malayan sun bear Klettern auf Baum an Bornesischen Sun Bear Conservation Centre, Sandakan, Sabah (Borneo), Malaysia

- Bild-ID: RBCETA
Malayan sun bear Klettern auf Baum an Bornesischen Sun Bear Conservation Centre, Sandakan, Sabah (Borneo), Malaysia
Michele Burgess / Alamy Stock Foto
Bild-ID: RBCETA