Poznañ, 1946-06-21. W auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza rozpocz¹³ siê proces zbrodniarza hitlerowskiego, namiestnika tzw. Kraju Warty (Wartheland) Arthura Greisera. Proces zakoñczy³ siê 7 lipca 1946 roku skazaniem Greisera na œmieræ. Wyrok wykonano 14 lipca 1946 roku. NZ. sêdziowie Najwy¿szego Trybuna³u Narodowego, m.in. przewodnicz¹cy, pierwszy prezes S¹du Najwy¿szego Wac³aw Barcikowski (stoi). pw PAP/J. ¯yszkowski Posen, 21. Juni 1946. Ein Prozess gegen den Nazi-Mörder, den Wartheland-Gouverneur Arthur Greiser, begann an einem Hörsaal der Adam Mickiewicz Universität. Der Weg endete am 7. Juli 194

Poznañ, 1946-06-21. W auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza rozpocz¹³ siê proces zbrodniarza hitlerowskiego, namiestnika tzw. Kraju Warty (Wartheland) Arthura Greisera. Proces zakoñczy³ siê 7 lipca 1946 roku skazaniem Greisera na œmieræ. Wyrok wykonano 14 lipca 1946 roku. NZ. sêdziowie Najwy¿szego Trybuna³u Narodowego, m.in. przewodnicz¹cy, pierwszy prezes S¹du Najwy¿szego Wac³aw Barcikowski (stoi). pw PAP/J. ¯yszkowski Posen, 21. Juni 1946. Ein Prozess gegen den Nazi-Mörder, den Wartheland-Gouverneur Arthur Greiser, begann an einem Hörsaal der Adam Mickiewicz Universität. Der Weg endete am 7. Juli 194 Stockfoto
Vorschau

Bilddetails

Bildanbieter:

PAP / Alamy Stock Foto

Bild-ID:

2H8Y5KY

Dateigröße:

7,7 MB (437,2 KB Komprimierter Download)

Freigaben (Releases):

Model - nein | Eigentum - neinBenötige ich eine Freigabe?

Format:

2048 x 1322 px | 34,7 x 22,4 cm | 13,7 x 8,8 inches | 150dpi

Aufnahmedatum:

21. Juni 1946

Weitere Informationen:

Dieses Bild kann kleinere Mängel aufweisen, da es sich um ein historisches Bild oder ein Reportagebild handel