Mittelalterliche Ritter mit Dame

- Bild-ID: FEKY03
Evgeniya Litovchenko / Alamy Stock Foto
Bild-ID: FEKY03