Qianmen Tor Zhengyang Männer betrachten Pfeil Turm Platz des himmlischen Friedens Beijing China Nachtaufnahme

- Bild-ID: B5R6P9
Qianmen Tor Zhengyang Männer betrachten Pfeil Turm Platz des himmlischen Friedens Beijing China Nachtaufnahme
Wiliam Perry / Alamy Stock Foto
Bild-ID: B5R6P9