Taube mit Olivenzweig. Vektor-Illustration, EPS 10

- Bild-ID: JHW4YK
Taube mit Olivenzweig. Vektor-Illustration, EPS 10
Paul Bolotov / Alamy Vektorgrafik
Bild-ID: JHW4YK