Warszawa, 1946-05-09. Uroczystoœæ wrêczenia Medau Zwyciêstwa i Wolnoœci 1945, ustanowionego dekretem Rady Ministrów zatwierdzonym przez KRN z dnia 26 paŸdziernika 1945 roku. Z okazji pierwszej rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej Edward Osóbka-Morawski dekoruje medalem osoby, które przyczyni³y siê do zwyciêstwa nad faszyzmem hitlerowskim w okresie wojny 1939-1945. NZ. Sekretarka Boles³awa Bieruta Wanda Górska. po/gr PAP/Karol Szczeciñski Warschau, 9. Mai 1946. Die Zeremonie der Verleihung der Sieg- und Freiheitsmedaille 1945, die durch ein Dekret des Ministerrats festgelegt und b genehmigt wurde

Warszawa, 1946-05-09. Uroczystoœæ wrêczenia Medau Zwyciêstwa i Wolnoœci 1945, ustanowionego dekretem Rady Ministrów zatwierdzonym przez KRN z dnia 26 paŸdziernika 1945 roku. Z okazji pierwszej rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej Edward Osóbka-Morawski dekoruje medalem osoby, które przyczyni³y siê do zwyciêstwa nad faszyzmem hitlerowskim w okresie wojny 1939-1945. NZ. Sekretarka Boles³awa Bieruta Wanda Górska. po/gr PAP/Karol Szczeciñski Warschau, 9. Mai 1946. Die Zeremonie der Verleihung der Sieg- und Freiheitsmedaille 1945, die durch ein Dekret des Ministerrats festgelegt und b genehmigt wurde Stockfoto
Vorschau

Bilddetails

Bildanbieter:

PAP / Alamy Stock Foto

Bild-ID:

2H8WKM2

Dateigröße:

7,7 MB (321,5 KB Komprimierter Download)

Freigaben (Releases):

Model - nein | Eigentum - neinBenötige ich eine Freigabe?

Format:

2045 x 1318 px | 34,6 x 22,3 cm | 13,6 x 8,8 inches | 150dpi

Aufnahmedatum:

9. Mai 1946

Weitere Informationen:

Dieses Bild kann kleinere Mängel aufweisen, da es sich um ein historisches Bild oder ein Reportagebild handel