Warszawa, 1946-05-25. Sprowadzenie do Polski zbrodniarzy wojennych, cz³onków administracji niemieckiej w Generalnej Guberni. Pojmani przez aliantów cz³onkowie w³adz okupacyjnych zostali wydani w³adzom polskim i os¹dzeni przez Najwy¿szy Trybuna³ Narodowy (NTN). Proces odby³ siê w Warszawie w dniach 17 grudnia 1946-24 lutego 1947. NZ. Eskortowani wiêŸniowie wysiadaj¹ z samolotu wojskowego. Josef Bühler, szef rz¹du Generennego Gubernatorstwa i zastêpca Generennego Gubernatora Hansa Franka. po/ms PAP/Stanis³aw D¹browiecki Warschau, 25. Mai 1946. Kriegsverbrecher und Mitglieder des deutschen Autorenverbrecher

Warszawa, 1946-05-25. Sprowadzenie do Polski zbrodniarzy wojennych, cz³onków administracji niemieckiej w Generalnej Guberni. Pojmani przez aliantów cz³onkowie w³adz okupacyjnych zostali wydani w³adzom polskim i os¹dzeni przez Najwy¿szy Trybuna³ Narodowy (NTN). Proces odby³ siê w Warszawie w dniach 17 grudnia 1946-24 lutego 1947. NZ. Eskortowani wiêŸniowie wysiadaj¹ z samolotu wojskowego. Josef Bühler, szef rz¹du Generennego Gubernatorstwa i zastêpca Generennego Gubernatora Hansa Franka. po/ms PAP/Stanis³aw D¹browiecki Warschau, 25. Mai 1946. Kriegsverbrecher und Mitglieder des deutschen Autorenverbrecher Stockfoto
Vorschau

Bilddetails

Bildanbieter:

PAP / Alamy Stock Foto

Bild-ID:

2H8Y1DR

Dateigröße:

7,8 MB (576,6 KB Komprimierter Download)

Freigaben (Releases):

Model - nein | Eigentum - neinBenötige ich eine Freigabe?

Format:

1334 x 2048 px | 22,6 x 34,7 cm | 8,9 x 13,7 inches | 150dpi

Aufnahmedatum:

25. Mai 1946

Weitere Informationen:

Dieses Bild kann kleinere Mängel aufweisen, da es sich um ein historisches Bild oder ein Reportagebild handel