Zakopane, 1949-02-24. OD 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr, z udzia³em kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Bieg mê¿czyzn na 18 kilometrów, zaliczany do kombinacji norweskiej, ze startem i met¹ na stadionie Pod Krokwi¹. Zwyciê¿y³ Jaroslav Cardal z Czechos³owacji. Nz. Jano Zaturecky z Czechos³owacji na mecie biegu. pw PAP Zakopane, 24. Februar 1949. Der internationale Skiwettbewerb Tatra Mountain Cup fand vom 23. Februar bis zum 3. März statt und brachte mehrere Dutzend Teilnehmer aus Po zusammen

Zakopane, 1949-02-24. OD 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr, z udzia³em kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Bieg mê¿czyzn na 18 kilometrów, zaliczany do kombinacji norweskiej, ze startem i met¹ na stadionie Pod Krokwi¹. Zwyciê¿y³ Jaroslav Cardal z Czechos³owacji. Nz. Jano Zaturecky z Czechos³owacji na mecie biegu. pw PAP Zakopane, 24. Februar 1949. Der internationale Skiwettbewerb Tatra Mountain Cup fand vom 23. Februar bis zum 3. März statt und brachte mehrere Dutzend Teilnehmer aus Po zusammen Stockfoto
Vorschau

Bilddetails

Bildanbieter:

PAP / Alamy Stock Foto

Bild-ID:

2H9PF9H

Dateigröße:

28,8 MB (1,8 MB Komprimierter Download)

Freigaben (Releases):

Model - nein | Eigentum - neinBenötige ich eine Freigabe?

Format:

3840 x 2621 px | 32,5 x 22,2 cm | 12,8 x 8,7 inches | 300dpi

Aufnahmedatum:

24. Februar 1949

Weitere Informationen:

Dieses Bild kann kleinere Mängel aufweisen, da es sich um ein historisches Bild oder ein Reportagebild handel