Zakopane, 1949-02-24. OD 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr, z udzia³em kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia odby³ siê bieg mê¿czyzn na 18 kilometrów, zaliczany do kombinacji norweskiej, ze startem i met¹ na stadionie Pod Krokwi¹. NZ. zwyciêzca zawodów Jaroslav Cardal z Czechos³owacji (L) udziela wywiadu. Z prawej sprawozdawca sportowy Polskiego Radia Witold Dobrowolski. pw PAP Zakopane, 24. Februar 1949. Am 23 fand der Internationale Skiwettbewerb des Tatra Mountain Cup statt

Zakopane, 1949-02-24. OD 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr, z udzia³em kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia odby³ siê bieg mê¿czyzn na 18 kilometrów, zaliczany do kombinacji norweskiej, ze startem i met¹ na stadionie Pod Krokwi¹. NZ. zwyciêzca zawodów Jaroslav Cardal z Czechos³owacji (L) udziela wywiadu. Z prawej sprawozdawca sportowy Polskiego Radia Witold Dobrowolski. pw PAP Zakopane, 24. Februar 1949. Am 23 fand der Internationale Skiwettbewerb des Tatra Mountain Cup statt Stockfoto
Vorschau

Bilddetails

Bildanbieter:

PAP / Alamy Stock Foto

Bild-ID:

2H9PEXH

Dateigröße:

28,2 MB (1,8 MB Komprimierter Download)

Freigaben (Releases):

Model - nein | Eigentum - neinBenötige ich eine Freigabe?

Format:

3840 x 2566 px | 32,5 x 21,7 cm | 12,8 x 8,6 inches | 300dpi

Aufnahmedatum:

24. Februar 1949

Weitere Informationen:

Dieses Bild kann kleinere Mängel aufweisen, da es sich um ein historisches Bild oder ein Reportagebild handel