Zakopane, 1949-02-25. OD 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr. Zgromadzi³y one kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Drugiego dnia zawodów odby³ siê konkurs skoków na Wielkiej Krokwi, zaliczanych do kombinacji norweskiej. NZ. Skacze w drugiej serii Stanis³aw Bukowski z Polski. pw PAP Zakopane, 25. Februar 1949. Vom 23. Februar bis 3. März fand der internationale Skiwettbewerb für den Pokal der Tatra statt. An dem Wettbewerb nahmen mehrere Dutzend Sportler aus Polen, Bulgarien,

Zakopane, 1949-02-25. OD 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr. Zgromadzi³y one kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Drugiego dnia zawodów odby³ siê konkurs skoków na Wielkiej Krokwi, zaliczanych do kombinacji norweskiej. NZ. Skacze w drugiej serii Stanis³aw Bukowski z Polski. pw PAP Zakopane, 25. Februar 1949. Vom 23. Februar bis 3. März fand der internationale Skiwettbewerb für den Pokal der Tatra statt. An dem Wettbewerb nahmen mehrere Dutzend Sportler aus Polen, Bulgarien, Stockfoto
Vorschau

Bilddetails

Bildanbieter:

PAP / Alamy Stock Foto

Bild-ID:

2H9PG9M

Dateigröße:

27,1 MB (2,7 MB Komprimierter Download)

Freigaben (Releases):

Model - nein | Eigentum - neinBenötige ich eine Freigabe?

Format:

3840 x 2467 px | 32,5 x 20,9 cm | 12,8 x 8,2 inches | 300dpi

Aufnahmedatum:

25. Februar 1949

Weitere Informationen:

Dieses Bild kann kleinere Mängel aufweisen, da es sich um ein historisches Bild oder ein Reportagebild handel