Zakopane, 1949-02-24. OD 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr. Zgromadzi³y one kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia zawodów odby³ siê bieg mê¿czyzn na 18 kilometrów, zaliczany do kombinacji norweskiej. Start i meta znajdowa³y siê stadionie Pod Krokwi¹. Zwyciê¿y³ Jaroslav Cardal z Czechos³owacji. Nz. Jakub Wêgrzynkiewicz z Polski na mecie biegu. pap Zakopane, 24. Februar 1949. Am 23. Februar fand für Marc der internationale Skiwettbewerb für den Pokal der Tatra statt

Zakopane, 1949-02-24. OD 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr. Zgromadzi³y one kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia zawodów odby³ siê bieg mê¿czyzn na 18 kilometrów, zaliczany do kombinacji norweskiej. Start i meta znajdowa³y siê stadionie Pod Krokwi¹. Zwyciê¿y³ Jaroslav Cardal z Czechos³owacji. Nz. Jakub Wêgrzynkiewicz z Polski na mecie biegu. pap Zakopane, 24. Februar 1949. Am 23. Februar fand für Marc der internationale Skiwettbewerb für den Pokal der Tatra statt Stockfoto
Vorschau

Bilddetails

Bildanbieter:

PAP / Alamy Stock Foto

Bild-ID:

2H9PEBA

Dateigröße:

26,9 MB (2,6 MB Komprimierter Download)

Freigaben (Releases):

Model - nein | Eigentum - neinBenötige ich eine Freigabe?

Format:

3840 x 2450 px | 32,5 x 20,7 cm | 12,8 x 8,2 inches | 300dpi

Aufnahmedatum:

24. Februar 1949

Weitere Informationen:

Dieses Bild kann kleinere Mängel aufweisen, da es sich um ein historisches Bild oder ein Reportagebild handel